17 มกราคม 2562

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องภัทรรวมใจ แบงก์ชาติ สำนักงานใหญ่ และจะมีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังแบงก์ชาติสำนักงานภาคทั้ง 3 แห่ง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลาครับ

ลงทะเบียนร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2562 : ลงทะเบียน

 

**เมื่อประกาศหลักเกณฑ์ของแบงก์ชาติมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจภายใน 60 วัน หากไม่ยื่นขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับหรือจำคุก


แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
                  Bank of Thailand