08 มีนาคม 2567

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ แจง ปี 66 สมาชิกโตเฉลี่ย ไม่เกิน 20% วอนภาครัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ต่อลมหายใจให้ประชาชน

         นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ นายก สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA กล่าวว่า ตามที่ สภาพัฒน์ (สศช.) ได้นำเสนอข่าวในประเด็นเกี่ยวกับ สินเชื่อทะเบียนรถในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566 ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 40.2% สะท้อนให้เห็นถึงการขาดสภาพคล่องของครัวเรือนที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่อนุมัติเร็วและง่าย และมีแนวโน้มจะเป็นทางเลือกสุดท้ายในการกู้ยืมเงินเพื่อเติมสภาพคล่องนั้น ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุม เพราะจากการสำรวจข้อมูลการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการชั้นนำรวม 15 ราย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึง 4 ราย มีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถรวมกันมากกว่า 50% พบว่า ในช่วงเดียวกันมียอดหนี้คงค้างเติบโตเฉลี่ยไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จึงคาดว่าตัวเลขการขยายตัวเพิ่มขึ้น 40.2% ตามที่ระบุในข่าวนั้น อาจมาจากตัวเลขการเติบโตของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดำเนินธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าตัวเลขสินเชื่ออาจดูเหมือนขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้นเช่นกัน ทั้งต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า 50% รวมถึงต้นทุนด้านเครดิต (Credit Costs) ทั้งระบบซึ่งสูงขึ้นกว่าเดิมมาก ส่งผลให้อัตราการทำกำไรต่อสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

          นายสุธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเป็นสินเชื่อที่เป็นทางออกสุดท้ายของประชาชน ก่อนที่ต้องจำใจหันไปพึ่งกู้นอกระบบ แต่ทางสมาคมฯ ก็เข้าใจถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนี้ แต่เห็นว่าทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนระยะยาวคือการทำให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน ลดการใช้สินเชื่ออุปโภคบริโภคที่ใช้ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย และอยากเห็นการที่ภาครัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งด้านการลงทุน เงินทุน สนับสนุนการสร้างงาน เบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยให้เกิดสภาพคล่อง ประชาชนมีรายได้ ลดการก่อหนี้ลงและส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะการจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะสร้างปัญหาให้ประชาชนต้องเป็นหนี้นอกระบบ ไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้ ซึ่งสร้างปัญหาสังคมในวงกว้าง

          อย่างไรก็ตาม สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA ปัจจุบันมีสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนรวม 15 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 11,000 สาขา ขอยืนหยัดเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมให้กับประชาชน ช่วยเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ หรือแก้ปัญหาฉุกเฉิน ภายใต้แนวคิดการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) เพื่อเป็นปราการด่านสุดท้ายให้กับประชาชน ป้องกันการตกเป็นเหยื่อแหล่งเงินทุนนอกระบบ นอกจากนี้ สมาชิกสมาคมหลายราย อาทิ เงินติดล้อ เงินเทอร์โบ ชูเกียรติลิสซิ่ง เป็นต้น ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้กับชาวชุมชน ภายใต้โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องอีกด้วย เยี่ยมชมรายละเอียดสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.vtla.or.th