09 มิถุนายน 2565

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ เตือนภัยมิจฉาชีพ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้เหยื่อโอนเงิน

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทสินเชื่อ ใช้กลโกงหลายรูปแบบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ โทรศัพท์ และ SMS เป็นต้น เพื่อหลอกให้ประชาชนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ตกเป็นเหยื่อเป็นจำนวนมาก

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ประกอบด้วยสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถชั้นนำ จำนวน 12 ราย มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ขอแจ้งให้ทราบว่า “บริษัทสมาชิกสมาคมฯ ทุกราย ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมในการอนุมัติสินเชื่อ และไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลทุกกรณี” โดยบริษัทสมาชิกจะทำการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าและผู้ขอสินเชื่อผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อและประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพดังกล่าว และหากประชาชนท่านใดพบเจอการติดต่อเข้ามาหลอกให้โอนเงินด้วยวิธีการต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 191 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง