23 พฤศจิกายน 2566

สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ รวมพลังส่งเสริมความรู้ทางการเงินในโครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” ให้กับชุมชนบ้านบางเหรียง จ.พังงา อย่างต่อเนื่อง

          สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) โดย ตัวแทนจากบริษัทสมาชิก ประกอบด้วย บริษัท ชูเกียรติพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินในโครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” ให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านบางเหรียง จ.พังงา จำนวนกว่า 30 คน ในหลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายวิโจรน์ ปั้นทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านบางเหรียงเหนือ และทีมงาน เชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน พร้อมทั้งให้การต้อนรับทีมงานโครงการฯ อย่างเป็นกันเอง ณ ศาลาบ้านบางเหรียงเหนือ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา เมื่อเร็วๆ นี้

          โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” จัดโดย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้านชาวชุมชนทั่วประเทศ โดยใช้หลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” และ “ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้” ผ่านความร่วมมือของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนรวม 15 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 11,000 สาขา และมีฐานลูกค้ารวมกันกว่า 5 ล้านราย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถรายอื่น ๆ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644 ทั้งนี้ท่านสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ที่ www.vtla.or.th