03 ตุลาคม 2566

สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ รวมพลังส่งเสริมความรู้ทางการเงินต่อเนื่องในโครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” ให้กับชุมชนบ้านสันเก้ากอม จ.ตาก

          สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) นำโดยตัวแทนจากบริษัทสมาชิกจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน), บริษัท ลิสซิ่ง ทรัพย์สยาม จำกัด และ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ส่งตัวแทนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินในโครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านสันเก้ากอม หมู่ที่ 6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวนกว่า 50 คน ในหลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” โดยมี นายพิษณุ ระหว่างปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แม่ระมาด ให้การต้อนรับและเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้กับชาวชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสันเก้ากอม หมู่ที่ 6 จ.ตาก เมื่อเร็วๆ นี้

          โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” จัดโดย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้านชาวชุมชนทั่วประเทศ โดยใช้หลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” และ “ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้” ผ่านความร่วมมือของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนรวม 15 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 11,000 สาขา และมีฐานลูกค้ารวมกันกว่า 5 ล้านราย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถรายอื่น ๆ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644 ทั้งนี้ท่านสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ที่ www.vtla.or.th