30 พฤษภาคม 2566

เงินติดล้อ มอบดอกไม้แสดงความยินดี นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน สานต่อภารกิจ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถให้เป็นที่พึ่งประชาชน

          บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และอดีตนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) มอบหมายให้ นางดวงพร อุทัยพัฒน์ (ซ้าย) ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายกำกับธุรกรรม เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เนื่องในโอกาสได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน ในฐานะหัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทยให้เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนและเป็นที่พึ่งด้านการเงินให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย (underbanked) และมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยอีกด้วย ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้
           ปัจจุบัน สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) มีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 15 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 11,000 สาขา และมีฐานลูกค้ารวมกันกว่า 5 ล้านราย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถรายอื่น ๆ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644 ทั้งนี้ท่านสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ที่ www.vtla.or.th