30 พฤศจิกายน 2566

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ พร้อมร่วมสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ร่วมนำหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบ เพื่อลดภาระให้กับประชาชนและสร้างอนาคตให้กับประเทศไทย

          นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ นายก สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวถึงมาตรการแก้ไข้ปัญหาหนี้นอกระบบมูลค่ามากกว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน และไม่หวนกลับไปพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีก ในฐานะ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในระบบซึ่งทุกรายได้รับใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 15 บริษัท มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 11,000 สาขา โดยสมาชิกสมาคมฯ เห็นด้วยและพร้อมใจให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล พร้อมเป็นที่พึ่งด้านการเงินที่มีมาตรฐาน และเป็นธรรม ให้กับประชาชน

          นอกจากแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีของรัฐบาลนี้แล้ว สมาคมฯ เชื่อว่าไม่มีใครต้องการเป็นหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 10 - 20 ต่อเดือน หากคนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ามากได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนนั้น นอกจากการพัฒนาเกณฑ์สินเชื่อภายใต้การกำกับในปัจจุบัน เช่น ทำให้สินเชื่อ Nano Finance ครอบคลุมสินเชื่อมีหลักประกัน การปรับปรุงสินเชื่อ Pico Finance ในเรื่องของวงเงินสูงสุดหรือปลดล็อกเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการข้ามเขตจังหวัด เพื่อเพิ่มการแข่งขันและเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ยังต้องทำให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งโดยโครงสร้างใบอนุญาตในปัจจุบันผู้ให้บริการทางการเงินในระบบไม่สามารถให้สินเชื่อกับลูกค้าความเสี่ยงสูงเหล่านี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บได้น้อยกว่าหนี้เสียที่เกิดขึ้นจึงส่งผลให้ขาดทุน ดังนั้นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้ประชาชนจำใจต้องกู้นอกระบบนั้นคือ การทำให้ผู้ให้สินเชื่อในระบบสามารถให้สินเชื่อกับลูกค้าความเสี่ยงสูงเหล่านี้ได้โดยไม่ขาดทุน ภายใต้หลักการ เสี่ยงน้อย จ่ายน้อย เสี่ยงมาก จ่ายมาก จ่ายตรง จ่ายน้อยลง ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับโครงการ Risk Based Pricing ของธนาคารแห่งประเทศไทย

          สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ เชื่อว่าหากเราชาวไทยทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมใจ พูดคุยและร่วมมือกันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศเรานี้อย่างแน่วแน่และต่อเนื่อง แล้วในที่สุดปัญหานี้จะค่อยๆ ลดความรุนแรงและหมดไป ช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับสังคมและความสุขให้กับประชาชนคนไทย ตามนโยบายและความตั้งใจอันดีของของรัฐบาล โดยทางสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถมีความตั้งใจและพร้อมใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้

          รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ

 1. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท ศักดิ์สยาม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ลิสซิ่งทรัพย์สยาม จำกัด
 6. บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 7. บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท ชัยฤทธิ์ ลิสซิ่ง 58 จำกัด
 10. ธนาคารเกียรตินาคิน ภัทร จำกัด(มหาชน)
 11. บริษัท สบาย ลีสซิ่ง จำกัด
 12. บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)
 13. บริษัท ว.พรรณเชษฐ์ จำกัด
 14. บริษัท ชูเกียรติพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 15. บริษัท ใจกว้าง เอเชีย ธนพัฒน์ จำกัด

หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่ https://app.bot.or.th/BotLicenseCheck