27 มีนาคม 2567

“เงินเทอร์โบ” สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ร่วมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ให้ชาวชุมชนหมู่บ้านพฤกษา13 คลอง3 จ.ปทุมธานี

         บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) นำทีมงานจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับชาวชุมชนหมู่บ้านพฤกษา13 คลอง3 จ.ปทุมธานี ในหัวข้อ “ออมเก่ง รู้เท่าทัน จัดการเงินได้สบาย” ภายใต้โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” โดยมี นายมิ่งขวัญ ประเสริญศิวพร ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม หมู่บ้านพฤกษา13 คลอง3 จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

         โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” จัดโดย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้านชาวชุมชนทั่วประเทศ โดยใช้หลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” และ “ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้” ผ่านความร่วมมือของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนรวม 15 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 11,000 สาขา และมีฐานลูกค้ารวมกันกว่า 5 ล้านราย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถรายอื่น ๆ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644 หรือเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ที่ www.vtla.or.th