27 มกราคม 2564

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ร่วมหารือกับกระทรวงการคลัง สร้างแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนให้กับประชาชนทุกระดับ
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) โดย อุปนายกสมาคม นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ (ที่ 4 จากขวา) นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ (ที่ 3 จากขวา) นายศิวพงศ์ บุญสาลี (ขวา) พร้อมด้วย นายธัญญะ กิจชัยนุกุล (ที่ 5 จากขวา) เลขาธิการสมาคม เดินทางเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงการคลัง เพื่อหารือและสนับสนุนข้อมูลการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถให้แก่ภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐาน ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องแนวทางการสนับสนุน Soft Loan ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง โดยได้รับเกียรติจาก นายชื่นชอบ คงอุดม (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆ นี้
 
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ จัดตั้งขึ้นในปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 7,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เป็นทางเลือกให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีมาตรฐาน และยังเป็นการลดการพึ่งพาอแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถที่สนใจสมัครสมาชิกสมาคม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vtla.or.th  หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644