17 พฤษภาคม 2564

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ เตือนภัยเล่ห์เหลี่ยมเจ้าหนี้ ปิดหนี้แต่ไม่คืนเล่มทะเบียน

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA เตือน จากกรณีเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 64 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT2HD) มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ใช้สินเชื่อทะเบียนรถได้รับความเดือน ร้อนจากผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมจงใจคืนเล่มทะเบียนรถล่าช้า ตั้งแต่ระยะเวลาหลายเดือนถึงเป็นปีนั้น เรื่องดังกล่าวอาจเป็นกลโกงของผู้ประกอบการบางรายที่ต้องการครอบครองเล่มทะเบียนรถของลูกหนี้ที่ปิดบัญชีแล้วเอาไว้ เพราะถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อ เพื่อจำกัดสิทธิ์ลูกค้าไม่ให้มีทางเลือกไปใช้บริการจากผู้ประกอบการรายอื่น และเมื่อลูกค้าเกิดขัดสนหรือต้องการเงินหมุนเวียน ก็จำเป็นต้องกลับมากู้เงินกับบริษัทอย่างเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถเป็นจำนวนมาก ผู้ขอสินเชื่อจึงควรเลือกรับบริการจากผู้ประกอบการในระบบที่มีมาตรฐาน มีใบอนุญาตถูกต้อง และสำหรับสมาคมฯ ซึ่งมีสมาชิกผู้ประกอบการชั้นนำที่มีใบอนุญาตถูกต้อง จำนวน 10 ราย มีมาตรฐานข้อกำหนดการคืนเล่มทะเบียนรถให้กับลูกหนี้สินเชื่อทะเบียนรถที่ปิดบัญชีแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ จัดตั้งขึ้นในปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 7,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เป็นทางเลือกให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ มีมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใสและยังเป็นการลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย