15 กรกฎาคม 2562

VTLA จัดประชุมวิสามัญประจำปี จับมือสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม

 

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA นำโดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล นายกสมาคมฯ (คนกลาง) นำทีมผู้บริหารสมาคม จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในช่วงครึ่งปีแรก พร้อมนำทีมสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถชั้นนำกว่า 9 บริษัท วางแนวทางการยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐานโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ลูกค้า ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ จัดตั้งขึ้นในปี 2561 โดยเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถที่สนใจสมัครสมาชิกสมาคม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.vtla.or.th หรือติดต่อโทร 065-919-0644