03 เมษายน 2562

สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ให้การสนับสนุน ธปท. จัดประชุมแสดงความคิดเห็น

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ นำโดยนายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคม ให้การสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถต่อการปรับปรุงเอกสารประกอบการขาย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์กำกับดูแลและสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ลูกค้า โดยมีตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสมาคม เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจัดตั้งขึ้นในปี 2561โดยเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถที่สนใจสมัครสมาชิกสมาคม สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.vtla.or.th หรือติดต่อโทร 065-919-0644